Lidköpings kommun samarbetar i projektet med Lunds Universitet, Lantbrukarnas Riksförbund samt Kompetenz Zentrum Wasser Berlin.

  Lunds Tekniska Högskola
Dr. Karin Jönsson – karin.jonsson@chemeng.lth.se
+46462228607
Samarbete med Fokus på fosforflöden och massbalans på avloppsreningsverk
  Kompetenzzentrum Wasser Berlin
Dr.-Ing. Ulf Miehe – ulf.miehe@kompetenz-wasser.de
+49 30 53 653 800
Samarbete kring Andra generationens energieffektiva ozonrening
  Lantbrukarnas Riksförbund
Jan Eksvärd – jan.eksvard@lrf.se
+4670 6627749
Kretsloppssamarbete med fokus på jordbruk och livsmedelsindustrin