Arbete pågår

Nu är det ett tag sen bloggen uppdaterades men det betyder inte att vi inte jobbar på för fullt med Ängens ARV. Under hösten togs beslutet att vi inte kommer invänta ett godkännande från Länsstyrelsen gällande det nya reningsverket – utan vi skickar en anmälan till Mark- och miljödomstolen som gäller både reningsverket såväl som ledningsdragningen till och från reningsverket. Vi ser en fördel med att samla ihop hela tillståndsprocessen för reningsverket och ledningarna i en gemensam ansökan. Detta för att kunna visa på helheten och de samhällsekonomiska fördelar som finns med verkets nya placering och de höga reningskrav som vi ställer.

Material för att skicka in ansökan till Mark och miljö domstolen arbetas med och sammanställas, och detta kommer att skickas in så snart som möjligt.

Vi jobbar också med att se över hela byggnaden och processerna för det nya reningsverket. Vid mötet på bilden tittade vi bl.a. på möjligheter att se över byggnadens layout, hur installationer kan optimeras och placeras med mera.