Nu är förhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen avklarad och vi väntar på beslut

För fjorton dagar sedan, den 23 november 2021, var det så äntligen dags för förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. Förhandlingen hölls i Teknisk Service Vatten-Avlopps nya lokaler på Styrmansgatan 4, ett stenkast från det nuvarande avloppsreningsverket.

Förhandlingarna inleddes med att vi fick utveckla vår talan med fokus på följande punkter

  • utsläppspunkt
  • begränsningsvärde för utsläpp av ammoniumkväve
  • rening av mikroföroreningar
  • övriga begränsningsvärden
  • konstgjord bäck (Ängsbäcken)

Därefter fick Naturvårdsverket och Länsstyrelsen utveckla sina respektive synpunkter på ovanstående punkter. Naturvårdsverket lyfte dessutom frågan kring formuleringen av tillståndets begränsning då de vill skapa en praxis som inkluderar begreppet maximal genomsnittlig veckobelastning. Detta för att underlätta vid kontakter med och rapporteringar till EU då de olika regleringarna i avloppsdirektivet utgår från begreppet maximal genomsnittlig veckobelastning (max gvb).

Efter lunchpausen hölls syn på platsen för det planerade Ängens avloppsreningsverk, vid den yrkade utsläppspunkten vid Ågårdsbron samt vid hamnen i höjd med nuvarande utsläppspunkt.

Därefter var det återsamling på Styrmansgatan där parterna fick sammanfatta sina slutsatser. Dagen avslutades med att Mark- och miljööverdomstolen meddelade tidpunkt för när domen ska vara klar, den 18 januari 2022. Vi ser med stort intresse fram emot att få ta del av domen och vår förhoppning är naturligtvis att vi får ett beslut som gör det möjligt att komma igång med byggnationen av Ängens avloppsreningsverk så snart som möjligt.