Samråd – ledningar i Lidan

Vårt nya reningsverk, Ängens ARV, kommer att byggas sydost om kommunens centrala områden – vilket går att läsa mer om på denna sida. Avloppsvattnet kommer att behöva pumpas till den nya platsen från nuvarande pumpstation, och för detta behöver nya ledningar förläggas. Lidköpings kommun har valt att inte genomföra ett så kallat undersökningssamråd, enligt 6 kap i miljöbalken, utan genomför istället ett avgränsningssamråd direkt.

Läs mer på lidkoping.se/nyareningsverket, under fliken Samråd – ledningar i Lidan, för ytterligare information.

En tur längs Ängsbäcken

Ängsbäcken är en spännande del av projektet med att bygga Lidköpings nya reningsverk. Dess sträckning är planerad att gå från reningsverket till östra änden av bussgatan vid Majåker-Ljunghed, för att omhänderta och transportera renat avloppsvatten till Lidan.

Så snart vi får erforderliga tillstånd från Länsstyrelsen gällande ledningsdragningen i Lidan, kommer vi gå ut med upphandlingar gällande projektering av bäcken och inkommande och utgående ledningar för att göra verklighet av visionen. Se filmen nedan och läs mer på hemsidan.