Workshop på Tekniska verken

Den 14e mars hölls en workshop på Tekniska verken  i Linköping, om ämnet ”Ozonering för avancerad avloppsvattenrening”.

Workshopen anordnades av projekten, CWPharma, LIWE-Life samt BONUS CLEARWATER  tillsammans med företag och organisationer som är kopplade till projekten, Lunds Universitet, Aarhus University (DK), Kompetenz Zentrum Wasser Berlin, KWB, (DE), VA-teknik Södra, Länsstyrelsen i Östergötland, VA-kluster Mälardalen.

På bilden ser ni Pernilla Bratt VA-chef presentera Ängens ARV och LIWE LIFE projektet.
Dagen innehåll flertalet presentationer på området ozonering, och avslutades med en rundtur på Tekniska verkets ozoneringsanläggningen.

Bara vanligt vatten?

I sommar har Vänermuseet i Lidköping en utställning ”Bara vanligt vatten?” Utställningen, som kommer att vara på svenska och engelska, har fokus på Vänern och vilken roll vatten/Vänern har i vårt samhälle idag. Vi har nu fått möjlighet att vara med och informera om vattnets kretslopp i Lidköping i nutid men framförallt i framtiden. Ängens avloppsreningsverk och LIWE Life-projektet har sin givna plats i utställningen och får där representera framtida ny teknik för rening av läkemedelsrester och mikroplaster.

Idag hade vi ett planeringsmöte på avloppsreningsverket där vi diskuterade vilken information som lämpligtvis kan vara med på utställningen.

Utställningen invigs den 8 juni och håller på fram till den 20 oktober. Läs mer om Vänermuseet och den planerade utställningen – vanermuseet.se

På bilden: Daan van der Blom, Kicki Rask och Tove Dahlbom från Vänermuseet samt Peter Tengbom, Amanda Andersson och Gudrun Magnusson från Teknisk Service Vatten-Avlopp. Bakom kameran Mikael Ingebäck Teknisk Service.

Nya friska pengar för läkemedelsrening i Lidköping

I Fredags (16/11) kom det efterlängtade beslutet angående bidragsansökan för genomförandet av projektet för rening av läkemedelsrester i det nya reningsverket. Den beviljade summan är på 13 494 972 kronor och motsvarar 65% av kostnaden. Resterande pengar är genom EU och Lidköpings kommun redan klara.

Ansökan som skrevs under och skickades in den 14/9, innehåller först en tydlig beskrivning av syftet med projektet Ängens ARV som helhet. Den lyfter sedan fram effekterna av en läkemedelsrening ur olika perspektiv, med tyngdpunkt på tekniken med ozonering, miljöpåverkan och ekonomi. Mest intressant och nyskapande måste nog ändå anses vara den pedagogik som är tänkt att förklara sammanhang och effekter för invånare, besökare, politiker och tjänstemän.
Vi är tycker det är oerhört positivt med alla bidrag vi får. Inte bara för att det hjälper till att finansiera utan även för att det blir ett kvitto på att vi tänkt rätt. När vi var i Bryssel på konferens framhöll myndigheten EASME (European Agency for Small- and Medium-sized Enterprises) det ovanliga i kombinationen av våra olika tekniker och menade att vi kommer påverka inriktningen för småskaliga vattenreningsverk under 20-30 år med Ängens ARV, säger Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun.

Totalt fördelades 85 miljoner kronor från naturvårdsverket. Detta är pengar ur regeringens satsning för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter till hav, sjöar och vattendrag. Beviljade belopp utgår ifrån ett antal parametrar där en viktig var ambitionsnivån för rening utifrån perspektivet hur känslig recipienten, det mottagande vattendraget, ansetts vara. Avgörande för bidragets storlek har också varit en långsiktig vattenplanering om hur det renade vattnet bäst kan komma till nytta i framtiden.

Dagens enda befintliga fullskaleanläggning för avskiljning av läkemedelsrester finns i Linköping. De beviljade projekten innebär att nya anläggningar kommer att byggas, vilket är en viktig del för den fortsatta utvecklingen av både teknik och kunskap.

LIFE kick-off konferens Bryssel

Den 6-7 november deltog Lidköpings kommun i avsparkskonferensen för alla LIFE-projekt godkända inom prioriteringsområdet Environment inom 2017 års utlysning i Bryssel. Konferensen anordnades av den ansvariga myndigheten European Agency for Small- and Medium-sized Enterprises (EASME) och gav deltagarna kontakt med myndighetens representanter, information om projektgenomförandet samt möjlighet att nätverka med liknande projekt. Konferensens höjdpunkter var att:

  • EASME uttalade sitt starka stöd för projektet och det cirkulära avloppsvattensystemet och hoppas att LIWE LIFE kan bli ett EU-modellprojekt för att illustrera hur en kommun genom en cirkulär ekonomi-approach kan ta ett samlat grepp om flera sektorer. LIWE LIFE gör Lidköping till en föregångare bland Europas mindre kommuner
  • Lidköpings kommun lyfte bland annat frågan om klimatkompensering av nödvändiga flygresor är en stödberättigad åtgärd för första gången i programmets historia. Svaret lydde att “det beror på”
  • LIWE LIFE träffade flera branschpartners i parallella LIFE-projekt och hade ett intressant utbyte med projekt om nanobubblor för luftning av avloppsvatten i Italien, kostnadseffektiv realtidsinsamling av mätdata i Irland och en prototypteknik för att samla in mikroplaster i floder i Nederländerna

LIWE LIFE Intern kick-off

Äntligen fick alla partners tillfälle att träffa och lära känna varandra! LIWE LIFE är officiellt igångsparkat. Mellan den 31 oktober och 2 november samlades 15 personer till projektets startmöte på Naturum Läckö.

Två av projektets partners, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB), hade ynnesten att besöka slättens riviera för första gången. LTH har anställt en doktorand för LIWE LIFE som kommer att bistå i designen och utvecklingen av den biologiska behandlingen och fosforåtervinningsanläggningen, mätning av resultat och informationsspridning både i Sverige och utomlands. KWB bistår kommunen med praktisk erfarenhet om innovativ fosforåtervinningsteknik och planering från liknande anläggningar i Tyskland och Schweiz och säkerställer överföring av konceptet till organisationer i hela EU. KWB:s och LTH:s deltagande markerar startpunkten för två helt nya akademiska partnersamarbeten för Lidköpings kommun. Projektets fjärde partner, Lantbrukarna Riksförbund, har å andra sidan betydligt mer kunskap om Lidköping och de möjligheter och utmaningar som den omkringliggande jordbruksbygden erbjuder. LRF bidrar med att koppla samman det cirkulära avloppsvattensystemet och jordbrukssektorn liksom att hålla workshops med livsmedelsindustrin för att öka acceptansen för struvitbaserat gödsel.

Programmet gav projektets partners kunskap om Lidköping, Ängens planerade avloppsreningsverk och omgivningarna, inklusive Läckö Slotts fascinerande historia. Även om den formella anledningen till mötet var att gå igenom projektupplägget, administrativa och finansiella riktlinjer och se till att alla har en gemensam bild av projektet så gavs många möjligheter till att lära känna varandra och utbyta teknisk kunskap och erfarenhet. Mötet utgjorde projektets inledande styrgruppsmöte och den här typen av möten kommer att hållas årligen.