Projekteringsmöte 13

Under tisdagens projekteringsmöte gicks 3D-modellen för nya reningsverket igenom. Arbetet med att placera in all maskinutrustning och ledningsstråk i byggnaden pågår intensivt. Under mötet diskuterades bland annat vart mottagning för externslam samt gasrum ska placeras. Vi diskuterade även utrustning för avvattning samt hur lukt i och vid anläggningen ska reduceras.

3D-modellen uppdateras varje fredag för att hålla projektets olika delar informerade kring eventuella förändringar. Det är viktigt att alla har samma information för att vi tillsammans ska kunna bygga Lidköpings nya reningsverk – Ängens ARV.

Dokumentation från ovan

Tiden närmar sig då platsen där det nya reningsverket ska ligga kommer att förändras för alltid. Med bakgrund av det har vi fotograferat och filmat med hjälp av en drönare. Vi anlitade givetvis en certifierad och utbildad pilot, samt hade en dialog med Hovby flygplats innan flygningen påbörjades.

Flygfilm över Ängen

Inspektion inför avverkning

Arbetet med att planera och projektera för att bygga Lidköpings kommuns nya avloppsreningsverk pågår intensivt. Förutom att bygga själva reningsverket behöver vi dra nya ledningar, bygga nya pumpstationer, bygga om befintliga pumpstationer och mycket därtill.  Det är många projekt, av varierande storlek och komplexitet, som ska samordnas och i slutändan fungera tillsammans som en helhet.

Det nya reningsverket är den gemensamma nämnaren för alla dessa projekt, och den 31 januari var vi på plats där verket ska byggas för att inspektera de skogsytor som har markerats för avverkning. Efter diskussioner slog vi fast att markeringarna var korrekta och att avverkning kan påbörjas under februari månad – helt enligt plan.


Träd markerat för avverkning