LIFE kick-off konferens Bryssel

Den 6-7 november deltog Lidköpings kommun i avsparkskonferensen för alla LIFE-projekt godkända inom prioriteringsområdet Environment inom 2017 års utlysning i Bryssel. Konferensen anordnades av den ansvariga myndigheten European Agency for Small- and Medium-sized Enterprises (EASME) och gav deltagarna kontakt med myndighetens representanter, information om projektgenomförandet samt möjlighet att nätverka med liknande projekt. Konferensens höjdpunkter var att:

  • EASME uttalade sitt starka stöd för projektet och det cirkulära avloppsvattensystemet och hoppas att LIWE LIFE kan bli ett EU-modellprojekt för att illustrera hur en kommun genom en cirkulär ekonomi-approach kan ta ett samlat grepp om flera sektorer. LIWE LIFE gör Lidköping till en föregångare bland Europas mindre kommuner
  • Lidköpings kommun lyfte bland annat frågan om klimatkompensering av nödvändiga flygresor är en stödberättigad åtgärd för första gången i programmets historia. Svaret lydde att “det beror på”
  • LIWE LIFE träffade flera branschpartners i parallella LIFE-projekt och hade ett intressant utbyte med projekt om nanobubblor för luftning av avloppsvatten i Italien, kostnadseffektiv realtidsinsamling av mätdata i Irland och en prototypteknik för att samla in mikroplaster i floder i Nederländerna