LIWE LIFE Intern kick-off

Äntligen fick alla partners tillfälle att träffa och lära känna varandra! LIWE LIFE är officiellt igångsparkat. Mellan den 31 oktober och 2 november samlades 15 personer till projektets startmöte på Naturum Läckö.

Två av projektets partners, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB), hade ynnesten att besöka slättens riviera för första gången. LTH har anställt en doktorand för LIWE LIFE som kommer att bistå i designen och utvecklingen av den biologiska behandlingen och fosforåtervinningsanläggningen, mätning av resultat och informationsspridning både i Sverige och utomlands. KWB bistår kommunen med praktisk erfarenhet om innovativ fosforåtervinningsteknik och planering från liknande anläggningar i Tyskland och Schweiz och säkerställer överföring av konceptet till organisationer i hela EU. KWB:s och LTH:s deltagande markerar startpunkten för två helt nya akademiska partnersamarbeten för Lidköpings kommun. Projektets fjärde partner, Lantbrukarna Riksförbund, har å andra sidan betydligt mer kunskap om Lidköping och de möjligheter och utmaningar som den omkringliggande jordbruksbygden erbjuder. LRF bidrar med att koppla samman det cirkulära avloppsvattensystemet och jordbrukssektorn liksom att hålla workshops med livsmedelsindustrin för att öka acceptansen för struvitbaserat gödsel.

Programmet gav projektets partners kunskap om Lidköping, Ängens planerade avloppsreningsverk och omgivningarna, inklusive Läckö Slotts fascinerande historia. Även om den formella anledningen till mötet var att gå igenom projektupplägget, administrativa och finansiella riktlinjer och se till att alla har en gemensam bild av projektet så gavs många möjligheter till att lära känna varandra och utbyta teknisk kunskap och erfarenhet. Mötet utgjorde projektets inledande styrgruppsmöte och den här typen av möten kommer att hållas årligen.