Samråd – ledningar i Lidan

Vårt nya reningsverk, Ängens ARV, kommer att byggas sydost om kommunens centrala områden – vilket går att läsa mer om på denna sida. Avloppsvattnet kommer att behöva pumpas till den nya platsen från nuvarande pumpstation, och för detta behöver nya ledningar förläggas. Lidköpings kommun har valt att inte genomföra ett så kallat undersökningssamråd, enligt 6 kap i miljöbalken, utan genomför istället ett avgränsningssamråd direkt.

Läs mer på lidkoping.se/nyareningsverket, under fliken Samråd – ledningar i Lidan, för ytterligare information.