Projekteringsmöte 14

Vid dagens projekteringsmöte gjordes en djupanalys kring placeringen av gasrum, ventilationsutrymme och värmecentral. Utrustning för avvattning samt layoutförslag för labb och kontrollrum diskuterades. 3D-modellen genomlystes för placering av maskinutrustning i verket.