Projekteringsmöte 13

Under tisdagens projekteringsmöte gicks 3D-modellen för nya reningsverket igenom. Arbetet med att placera in all maskinutrustning och ledningsstråk i byggnaden pågår intensivt. Under mötet diskuterades bland annat vart mottagning för externslam samt gasrum ska placeras. Vi diskuterade även utrustning för avvattning samt hur lukt i och vid anläggningen ska reduceras.

3D-modellen uppdateras varje fredag för att hålla projektets olika delar informerade kring eventuella förändringar. Det är viktigt att alla har samma information för att vi tillsammans ska kunna bygga Lidköpings nya reningsverk – Ängens ARV.