Inspektion inför avverkning

Arbetet med att planera och projektera för att bygga Lidköpings kommuns nya avloppsreningsverk pågår intensivt. Förutom att bygga själva reningsverket behöver vi dra nya ledningar, bygga nya pumpstationer, bygga om befintliga pumpstationer och mycket därtill.  Det är många projekt, av varierande storlek och komplexitet, som ska samordnas och i slutändan fungera tillsammans som en helhet.

Det nya reningsverket är den gemensamma nämnaren för alla dessa projekt, och den 31 januari var vi på plats där verket ska byggas för att inspektera de skogsytor som har markerats för avverkning. Efter diskussioner slog vi fast att markeringarna var korrekta och att avverkning kan påbörjas under februari månad – helt enligt plan.


Träd markerat för avverkning